Godinci

Missie verklaring

Godinci is een zelfstandige organisatie die niet politiek, commercieel of religieus gemotiveerd is, en ondermeer als doel heeft om: (1) een waarheidverwant holistisch beeld van de Natuur en ‘zelf’ te herstellen, (2) het neerleggen van een blauwdruk voor de constructie en behoud van een duurzame wereldmaatschappij die niet alleen ‘gebouwd is op’ maar ook ‘gebruikmaakt van’ de principes of harmonation,  en (3) het ontwerpen en ontwikkelen van alle toetsbare middelen die onze groei ter vervulling van ons inherent kosmische doel maximaliseert.

De kenmerken van veranderingen

Duitsland wordt voor het eerst in zijn geschiedenis bestuurd door een vrouw en een jonge prominente man die door de diehards (fanaten) geïdentificeerd word als een afstammeling van de Bijbelse Kaïn is nog steeds de eerste gemarkeerde president van de VSA. 
Een energiecrisis ligt op de loer zonder enig uitzicht op een goed substituut en de kredietcrisis schopte de oude supermachten uit hun winterslaap.
Westerse geïndustrialiseerde landen worden beetje per beetje getransformeerd in industriële kerkhoven gezien het goedkoper is om het werk elders te doen en grote corporaties slagen er geleidelijk in om Aardse rijkdommen zoals drinkwater te privatiseren. Tomaten, door toedoen van genetische manipulatie, beginnen meer en meer op basketballen te lijken en stress gerelateerde ziekten zijn de doodsoorzaak bij uitstek.
De Arabische lente werd aangewakkerd door technologie die de stilzwijgende massa ervan wist te overtuigen om hun stem massaal te beoefenen onder het geschreeuw van vrijheid en rechtvaardigheid en slaagde de razende bende al trekkend en schietend erin om hun fanatieke dictators te vervangen door religieuze fundamentalisten.
De Micronesische ijsvogels kunnen alleen nog bewonderd worden in dierenparken en Palestijnen zijn nog steeds op zoek zijn naar een plek dat ze ‘thuis’ kunnen noemen.

Inderdaad, veel veranderingen zijn van orde en veel dingen die kunnen worden veranderd blijven ongewijzigd, doch, veel van deze veranderingen zijn eerder verandering voor het moto van verandering en duwen ons niet noodzakelijk in de goede richting.

Vandaag, in de dauw van de 21ste eeuw, laat technologie zoals het internet en mobiele telefoons ons toe om voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid een wereldwijde bewustwording te genereren; doch dienen we ons te realiseren dat verandering niet alleen vereist dat we herkennen wat goed en slecht is maar ook dat we leren implementeren wat heilzaam is voor ons allen.

Om die reden ligt het niet in Godinci’s bedoeling om u van een speciale filosofie, theologie, metafysica of religieuze doctrine te trakteren maar eerder om u te voorzien van alle providentiële middelen die u niet alleen in staat dienen te stellen om ieder in functie van zijn mentaal bevattend vermogen de ware aard der dingen te snappen maar ook behulpzaam zijn voor het ontrekken van de onderliggende beginselen die de natuurwetten voorafgaan.

Mag het duidelijk wezen dat Godinci ervan overtuigd is dat alleen door dergelijke inzichten we het inner vermogen kunnen cultiveren dat ons toelaat om ons te ontdoen van de duisternis aangaande ‘essentie en zijn’, ‘worden en doel’, ‘schepping en evolutie’, ‘concepten en feiten’, ‘God en mens’, ‘wetenschap en fictie’, en zelf onderdeel kunnen worden van verandering; geen ‘verandering voor verandering’ maar verandering die gerelateerd is aan de ware aard der dingen en ons toelaat om als individu en mensheid in zijn geheel te groeien in overeenstemming met ons inherent kosmisch doel.

History

Alles begon kort na het tragische moment van 9/11 waar een van onze stichters ons in het kort zijn verbijsterende ontdekking uitlijnde die hij maakte in 2000 en we hier ‘het universeel binding principe’ zullen noemen. Dit werd verder versterkt met andere gebeurtenissen en vindingen die zich afspeelden gedurende zijn leven die allen klaarblijkelijk gerelateerd zijn aan elkaar.

Na enig overleg besloten we niet langer diensten te verlenen aan de uitwerking van het gedachtegoed van andere bedrijven die eerder corporele ambities hadden maar wij onze eigen ideeën gingen uitwerken die alle mensen hoorde te dienen, en dus, het universele binding principe (UBP) was waar we onze aandacht massaal zouden oprichten.

Op basis van onze eerste inzichten en begrippen aangaande het universeel binding principe (UBP) werd beslist om deze inzichten te vertalen in een mechanisch model, doch, zonder enig resultaat.
Ettelijke jaren hebben we getracht, gebruikmakend van de conventionele wetenschap en kennisleer, om alle grondbeginselen en mechanismen die betrokken zijn bij UBP te achterhalen en omschrijven, maar ook dat mocht niet baten.

Velen onder ons zouden hier hebben opgegeven doch wij hadden andere plannen. De reden hiervoor was tweeledig: ten eerste dienen we te onderlijnen dat eens men het universeel binding principe conceptueel komt te begrijpen zijn werkelijkheid zelfsprekend is, en ten tweede, het werd ons meer en meer duidelijk dat de meeste van onze fundamentele wetten van de natuur, zoals beschreven door de wetenschap zeer gebrekkige zijn, of beter gezegd ‘fout zijn’.

Het werd ons meer dan duidelijk dat de omzetting van het universeel binding principe in een concrete bruikbaar instrument alleen maar kon geschieden wanneer we fysische realiteit kunnen vatten van zijn primordiaal niveau.
In dit verband werd een gemeenschappelijke beslissing genomen om anoniem met ons project Godinci te beginnen die aanvankelijk alleen als doel had om de meer fundamentele vragen aangaande de principiële werking van het universeel binding principe te beantwoorden zodoende dat wat conceptueel begrepen was kon omgezet worden in iets concreets.

Veel tijd en energie werd daarvoor besteed aan het ontwikkelen van een (nieuw) methodiek “Godincilogy” die onze ambities kon vergemakkelijken.

Tijdens het testen van Godincilogy in zijn degelijkheid werd het snel duidelijk dat Godincilogy niet alleen zeer efficiënt was om ons een waarheid verwant beeld van fysische realiteit in zijn geheel te construeren maar eveneens ons in staat stelde om de meeste, zo niet alle, onderliggende wetten en principes die alle fysische wetten voorafgaan af te leiden waardoor een holistisch beeld van de Natuur kon worden hersteld.

Momenteel gebruiken we Godincilogy om concrete en tastbare middelen te bedenken en ontwerpen die korte metten dient te maakt met onze imminente energieproblemen (zie ‘de fluxator’ in dit verband). Doch moge het duidelijk wezen dat vanwege de aard van Godincilogy (t.t.z. een waarheid benadering methodiek) het bijzonder efficiënt is om de ‘Natuur’ en ‘zelf’ van zijn primordiaal niveau te bevatten vandaar Godinci ook besloten heeft om u deze kennis, gebruikmakend van verschillende middelen, over te dragen.

Godinci in een notedop

Deze tekst is ook beschikbaar in: Engels, Roemeens, Frans, Duits, Italiaans, Russisch, Spaans